Total

運動部儲備主任

Total

專長 Specialty Expertise

 • 個人體適能規劃
 • 重量訓練
 • 體態評估與調整
 • 增重與減重訓練規劃
 • 女性曲線雕塑
 • 運動伸展按摩
 • 體能訓練
 • 抗老化肌力訓練
 • 泰拳、踢拳
 • 證照 Certifications

  • AASFP亞洲運動與體適能專業學院
  • AASFP拳擊
  • AASFP壺鈴
  Close