Li

專長 Specialty Expertise

 • 個人體適能規劃
 • 體態雕塑
 • 體態評估
 • 不良姿勢調整
 • 重量訓練
 • 阻力訓練
 • 功能性訓練
 • 增肌減脂
 • 爆發力訓練
 • 經歷 Work Experience

  • 世界健身私人教練

  證照 Certifications

  • AASFP亞洲運動與體適能專業學院
  • AASFP壺鈴
  • Purmotion AIR Fit
  • AASFP拳擊
  • AASFP動作表現重置
  Close