Jason

運動部週末經理

Jason

專長 Specialty Expertise

 • 增肌减脂
 • 體適能訓練
 • 心肺耐力訓練
 • 體態評估及雕塑
 • 增重及減重課程規劃
 • 重量訓練
 • 個人體適能規劃
 • 體態評估矯正訓練
 • 體適能指導
 • 證照 Certifications

  • AASFP亞洲運動與體適能專業學院
  • AASFP壺鈴
  Close