Emma

運動部儲備主任

Emma

專長 Specialty Expertise

 • 個人體適能規劃
 • 重量訓練
 • 增肌減脂
 • 體態評估調整
 • 核心訓練
 • 高齡化訓練
 • 肌肉延展訓練
 • 飲食規劃
 • 證照 Certifications

  • AASFP亞洲運動與體適能專業學院
  Close